Здравно-профил. карта

Важно - представяне на здравно-профилактична карта!

Детайли Напомняме на всички ученици и родители, че в едноседмичен срок от началото на учебната година, всички ученици от 1. до 12. клас включително, се задължават да представят на класните ръководители лична здравно-профилактична карта от личен лекар за съответната година.

При първоначален прием на ученици в първи клас наред със задължителните документи на МОН да се представя и лична здравно-профилактична карта от личен лекар.
   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"