Статии

Иновации в действие - Съдържателен отчет 2023 г.

Детайли

Мобилност 1

 Гостуване и участие в дейностите на училището партньор СУ „Райчо Каролев“, гр. Габрово

       Две ученички и шестима педагози взеха участие в мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата по Национална програма „Иновации в действие“. Работната среща се състоя от 19.04.2023г. до 21.04.2023г. в СУ „Райчо Каролев“ – Габрово. Габровското училище  е иновативно и в продължение на три дни представи пред своите гости от СУ „Стефан Караджа“ – Каварна, СУ „Възраждане“ – Русе и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с.Горни Дъбник,  урочна дейност, свързана с иновацията на училището – въведен нов учебен предмет ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ  в начален етап /1-4 клас/.

      На 19.04.2023г.в новия ресурсен кабинет на училището  учениците и учителите участваха в час  „Програмирай с мен“ за деца със специални образователни потребности,  проведен от  Свилена Каменова – ресурсен учител. След  дискусията по методическата част на урока, гостите разгледаха класни стаи кабинети в училището, посетиха Музея на хумора и сатирата в Габрово и се запознаха с историята на Габрово като столица на смеха.

     На 20.04.2023г. гостуващите педагози и деца наблюдаваха урок в 1 клас чрез използване на софтуер WordWall за създаване на интерактивни учебни дейности , представен от Детелина Иванова – класен ръководител; урок „Слънчева система“ в 4 клас: прилагане на метода „Визуално програмиране“ в учебния процес , представен от  Елисавета Даскалова – учител по компютърно моделиране и информационни технологии; час за самоподготовка чрез използване на проектно-базирано обучение в 4б клас - група за целодневно обучение – представен от Татяна Дойнова – учител целодневно обучение. Изключителен интерес предизвика дейността на група занимания по интереси „DSLR – Цифрова фотография“ с ръководител  Дарин Цанев – заместник – директор и преподавател по ИТ. За доброто настроение на гости и домакини се погрижи вокална група „Цветове и ноти“ с вокален педагог Румяна Петкова. След  задълбочената дискусия и ползотворната обмяна на добри практики между педагогическите специалисти беше време за ободрителна разходка в центъра на града и посещение на Априловската гимназия.

      На 21.04.2023г. учителите и учениците от трите гостуващи училища взеха участие в час по Безопасност на движението в 3. клас на тема  „Моят робот познава елементите на  пътя“: прилагане на метода „Визуално програмиране“ в учебния процес. Урокът проведе Елисавета Даскалова – учител по КМ и ИТ и основна фигура при въвеждане на новия учебен предмет ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ в СУ „Райчо Каролев“ – Габрово. Много забавление и приятно настроение създаде представлението на група занимания по интереси „Театрална работилница“ в  4б клас с художествен ръководител  Маргарита Лазарова. След обсъждането и разпределението на задачите по изработката на крайните продукти – брошури, презентация, електронна книга, педагозите и учениците се снимаха за спомен пред училището и си пожелаха до нови срещи през май в СУ „Стефан Караджа“ – Каварна.


Мобилност 2

Посрещане на гости партньори от СУ „Райчо Каролев“, СУ „Възраждане“, гр. Русе и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Горни Дъбник. обл. Плевен

ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“- 02 - 05.05.2023г.

1 ден – 02.05.2023г.

 1. 00 – 12.00 часа - Посещение на Исторически музей, Хамама и Етнографска къща – гр. Каварна
 2. 00 часа – Посещение на Камен бряг, Яйлата

 2 ден - 03.05.2023г.

 1. 45 - 11.15 часа – „Сребърна чешма“ – изнесен урок от I Б клас, преподавател Мария Янакиева
 2. 30-14.15 часа - „Природата на моя роден град“ – урок от I А клас, преподавател Йорданка Иванова, /игротеката на първия етаж/
 3. 30 – 15.15 часа - Посещение на художествената галерия /изложба - концерт на ученици от СУ „Стефан Караджа“, гр. Каварна/, организатори Елена Русева-преподавател по изобразително изкуство и Миглена Димова-преподавател по музика в начален етап

 3 ден - 04.05.2023г.

 1. 10.15 часа – Посрещане на гостите
 2. 10.30- 10.45 часа – Представяне на училището /заседателна зала/
 3. 10.45 - 11.25 часа – „Еньовден – празникът на лечебните билки“ -                             урок от II А клас, преподавател Светла Василева,  /игротеката на първия етаж/
 1. 11.35 - 12.15 часа  – “Да направим вестник” - урок от III Б клас. преподавател Албена Алексиева, /кабинет 105/
 2.  12.30 - 13.15  часа – конфериране на уроците и кетъринг /заседателна зала/
 3.  13.00 – 13.40 часа – спортно състезание с учениците от III А клас с преподавател Кралчо Кралев /голям физкултурен салон/
 4.  14.00 часа - Посещение на нос Калиакра

 4 ден - 05.05.2023г.

 1.  10.00 часа – 3D ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ на исторически обекти и забележителности

       Представената урочна дейност е свързана с новите учебни предмети за факултативни учебни часове в начален етап на образование, въведени като иновация от училището. В първи клас новият учебен предмет е „Традиции и национална идентичност“, във втори клас – „Етнография и природа“, в трети – „Празници и обичаи“, в четвърти – „Природата около нас“.

       Чрез тези допълнителни часове по ФУЧ в 1. – 4. клас иновативното СУ „Стефан Караджа“  реализира поставената си цел да се превърне в УЧИЛИЩЕ НА ЗДРАВЕ И ПРИРОДА, ТРАДИЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ.

       В това колко полезни за децата са тези часове, се убедиха и гостуващите ученици и учители от СУ „Райчо Каролев“ – Габрово, СУ „Възраждане“ –Русе и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горни Дъбник. Факултативните учебни часове са възможност да се надградят знанията на учениците, като се запознаят по-детайлно с културно – историческите особености на българите, с традициите и обичаите, с фолклорните празници, с ползите от опазването на околната среда. Тези часове дават възможност за развиване на предприемачески дух и творческо мислене. Гостите се убедиха в това, когато посетиха  художествената галерия в Каварна и разгледаха изложбата на учениците от рисунки и творби на приложното изкуство, изработени от природни материали. Изложбата базар е подготвена от клубовете по интереси под ръководството на  Елена Русева - преподавател по изобразително изкуство, и чрез нея са събрани средства за лечение на болно дете от училището. За творческата атмосфера при посещението на художествената галерия се погрижиха възпитаниците на Миглена Димова – зам.-директор и преподавател по музика в начален етап. Те изнесоха пред гостите малък музикален концерт.

      Това, че училището се стреми чрез дейността си да бъде УЧИЛИЩЕ НА ЗДРАВЕ И ПРИРОДА, доказаха учениците от 3а клас и техният преподавател по физическо възпитание Кралчо Кралев, които проведоха спортно състезание в големия училищен салон. Те демонстрираха част от спортните игри, включени в общинските спортни състезания. В спортната надпревара участваха и гостуващите ученици. А първокласниците на г-жа Йорданка Иванова като домакини бяха в ролята гид за гостите при посещението им на нос Калиакра на 4 май 2023г.

    През последния ден от срещата - 5 май 2023г.- ученици от 4. клас на СУ „Стефан Караджа“ и ученичките от 4. клас на СУ „Възраждане“ заедно със своите ръководители бяха в Историческия музей в Каварна, където чрез 3D ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ се запознаха с древни  исторически обекти и природни забележителности – нос Чиракман, археологически резерват „Яйлата“, Камен бряг, национален археологически резерват „Калиакра“. Директорът на Историческия музей разказа на децата за древната история на този край и за развитието му през вековете.  В емблематичната за града сграда на Хамама гости и домакини разгледаха експозицията „Добруджа и морето“ и се включиха „на живо“ в подготвяната  от местен художник изложба във връзка с предстоящия празник на града – Гергьовден.

     Национална  програма „Иновации в действие“, финансирана от Министерството на образованието и науката, дава възможност на учители от различни училища в България да осъществяват посещения и да обменят опит помежду си. Иновативните училища представят своите иновации в областта на образованието и така добрите практики се популяризират и мултиплицират. Ученици от различни училища и населени места имат възможност да учат заедно в продължение на  няколко дни, запознават се, сприятеляват се и стават по-мотивирани, като виждат как се представят техните връстници. Надяваме се тази програма да продължи и в бъдеще, тъй като тя е много полезна с добрата практика, споделяна по време на мобилностите.


Външни връзки:Галерия със снимки:

https://sou-kavarna.com/index.php/gallery/category/109-2021-08-24-18-53-24   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"