НП "Иновации в действие"

     Национална програма "Иновации в действие" дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

    Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

       Повече за програмата: ТУК

За повече информация следете и нашата фейсбук група - ТУК!

Презентации, брошури, видео и други:


Открити уроци, изяви, събития и други:Външни връзки:

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"