СЪОБЩЕНИЕ: 9-ти Май - Ден на ученическо самоуправление

Детайли

      Във връзка с организацията и подготовката на Деня на ученическо самоуправление – 9 май 2019г. - четвъртък, Ви предлагаме да кандидатствате за следните длъжности:

  1. Директор;
  2. Заместник - директор;
  3. Завеждащ административна служба;
  4. Педагогически съветник;
  5. Библиотекар;
  6. Охрана;
  7. Помощен персонал;
  8. Отразяващ събитието.

      Желаещите да заемат предложените длъжности могат да подадат мотивационно писмо, в което да аргументират своето желание  до 19.04.2019г. при педагогическия съветник или в канцеларията на училището.

      Събеседване с кандидатите ще се проведе на 22.04.2019г.

      Кандидатите за учители по съответните предмети в класовете следва да уточнят участието си в деня  на самоуправление  с преподавателите до 19.04.2019г.
     
     
Отговорниците по класове обобщават програмата на класа за 09.05.2019г. и я предават на педагогическия съветник до 24.04.2019г.

      Образец на мотивационно писмо може да изтеглите

      от ТУК като DOC!  и от ТУК като PDF!


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"