АНКЕТА от БАН - Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища

Детайли

Уважаеми преподаватели и ученици,
Във връзка с проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“, финансиран от Фонд Научни изследвания провеждаме анкета за изследване на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища.
Вашето мнение е важно за нас и за това учтиво Ви молим да попълните анкетата: http://hsi.iccs.bas.bg/projects/MPIKT/

Отговорите на анкетата са анонимни и ще бъдат използвани единствено за научен и статистически анализ, а целта на проучването е некомерсиална.
Ще сме благодарни ако разпространите анкетата сред ваши колеги. Така ще имаме възможност да съберем повече отговори и да направим по-достоверни заключения.

Предварително благодарим за отделеното време!

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"