СЪОБЩЕНИЕ - Национално ученическо състезание, организирано от катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна

Детайли

На вниманието на ученици от 11 и 12 клас!

Катедра "Информатика" при ИУ-Варна организира Национално състезание за ученици, което ще се проведе на 5 февруари 2018 г. Системата за регистрация е отворена до 4 февруари (включително).

Заелите първо място се освобождават от семестриални такси за първата година на обучението, а заелите второ или трето място се освобождават от семестриална такса за първия учебен семестър.

На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки, резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Условията за участие можете да откриете на уеб сайта на катедрата: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"