Дейности по интереси

Детайли

      В СУ „Стефан Караджа“, град Каварна започна проучването за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На заседание на педагогическият съвет на 10.01.2018 г. учителите бяха запознати с измененията на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Предстои да се проведе анкетно проучване сред учениците, чрез анкета разработена от училището. Целта на проучването е да бъдат избрани заниманията по интереси, в които учениците желаят да бъдат включени. В срок до 21 януари 2019г. анкетите ще бъдат обобщени и търсените занимания по интереси ще се регистрират в електронната платформа.
      Анкетите се раздават от класните ръководители и попълват в срок до 17.01.2019г./сряда/ .


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"