Проект „Подкрепа за успех“

Детайли
     СУ "Стефан Караджа" стартира работа по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
     След проучване сред учителите и резултатите на учениците, и попълване и обобщаване на Индивидуална карта - Приложение № 1, бяха сформирани общо 13 групи:
   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"