Връчване дипломи за завършено средно образование

Детайли
Връчване на дипломите за завършено средно образование ще се състои

на 20.06.2019 г.

в залата на община Каварна

от 10:30 ч. 
   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"