Извънредно положение и дистанционно обучение

Детайли

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Във връзка с въведеното извънредно положение и указанията от МОН и РУО за затваряне на училищата и преминаване към дистанционни форми на обучение, ви уведомяваме следното:

Заповед - извънредно положение от 16.03 до 29.03 2020г.

График за провеждане на електронно обучение от 16.03.2020г.

От 16.03.2020/понеделник/ учебните занимания ще бъдат в електронна форма от 8.30 до 13.00 часа чрез създадените по класове групи във Фейсбук и електронен дневник ШКОЛО, както и допълнително по преценка на учителите чрез помощта на платформи като Кан Академия, Zoom, MS Teams и други. Учебните часове ще са по 30 минути.

Работим по утвърденото седмично разписание на всяка паралелка за втория учебен срок, но с променен дневен режим:


Екипът на СУ „Стефан Караджа“  работи ежедневно по необходимата организация за провеждане на обучение в електронна среда и нейното подобряване. Стартираме на 16.03/понеделник / основно чрез създадените фейсбук групи на класовете. В тях преподавателите ще влизат във времето когато започва техния час и ще публикуват електронните уроци, задачи, указания и други. Учениците са длъжни да влизат в тези групи по време на часовете за да се запознават с публикуваната информация и да следват указанията на учителя! Комуникацията между учители, ученици и родители става само чрез коментари на публикациите, онлайн/телефонни разговори или онлайн чатове.


Електронният дневник Shkolo.bg, с който работим, работи по различни възможности за онлайн обучение. Призоваваме учениците и родителите, които все още нямат активни профили да посетят платформата и да се регистрират или да се обърнат към класните ръководители за съдействие.

МОН работи и по въвеждане на други платформи - когато има яснота ще ви запознаем допълнително!

Ангажимент на родителите е да контролират дали децата им изпълняват поставените дистанционно задачи и указания от учителите.

Разчитаме на вашето отговорно отношение, за да ограничим обучителните пропуски в периода на въведеното извънредно положение.

Опазването на живота и здравето е първостепенна грижа за всички нас.

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"