Обучение от разстояние в електронна среда

Детайли

Уважаеми ученици и родители,

    Във връзка със заповед № РД-09-3457 от 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. През този период обучението им ще се провежда в електронна среда от разстояние. За целта ще се използват платформата Microsoft Teams и създадените фейсбук групи.

Правилата при обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/.

Заповед № РД-09-3457 от 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката.

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"