Отговори - "Европейско кенгуру" - 4 клас

Детайли

Отговори на задачите от Националното състезание

„Европейско кенгуру“, проведено на 18.03.2021 г.,

на темите за учениците от четвърти клас


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"