Прием в първи клас - записване на ученици след първо класиране

Детайли

Необходими документи за записване в първи клас:

 • Оригинал на УДОСТОВЕРЕНИЕ за задължителен подготвителен клас;
 • Копие или оригинал на акт за раждане /ползва се само за проверка на данните/;
 • Заявление за записване /по образец на училището - попълва се на място/;
 • Заявление за целодневна организация на учебния процес /по образец на училището - попълва се на място/;
 • Заявление за ИУЧ - избираеми учебни часове /по образец на училището - попълва се на място/;
 • Заявление за ФУЧ по иновативно училище - факултативни учебни часове /по образец на училището - попълва се на място/;
 • Декларация за информирано съгласие /по образец на училището - попълва се на място/;

* Забележки:
 • На 29.05 - обявяване на списъка с класирани ученици на първи етап.
 • На 30.05 от 13:00 стартира записване на ученици в първи клас.
 • До 14.06 се записват само класираните ученици на първи етап - всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. в сградата на училището.
 • До 19.06 се обявяват свободните места и второ класиране на учениците.
 • ВАЖНО - във втори етап участват само учениците в резерв - незаписаните ученици от първи етап не участват във второто класиране.

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"