Проект „Каварна – древна и млада“

Детайли

Снимки може да разгледате в Галерия-Проекти-Проект "Каварна - Древна и млада"

 

МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство

в СОУ „ Стефан Караджа“ град Каварна


Име на проекта : КАВАРНА  - ДРЕВНА И МЛАДА

РАБОТНА ГРУПА:

СТАНКА ПЕТРОВА – РЪКОВОДИТЕЛ

Елена Ташкова – технически секретар

Веска Йорданова -  счетоводител

Адилина Зайкова

Таня Георгиева

Мариана Граматикова

Елена Русева-Милкова

Иванка Порожанова

Обща цел:

     Общата цел на проекта е учениците да придобият нови знания и компетенции, свързани със заобикалящата ни природа и културната идентичност на рибарската област, което е ключова предпоставка в полагането на усилия за опазване на околната среда и уникалните природни дадености на района.

     Основна специфична цел на проекта е да се подобри качеството на живот на населението в община Каварна като се работи за достъп до добро образование и възможности за пълноценно оползотворяване на свободното време на учениците. Това би повишило привлекателността на територията и би редуцирало негативните процеси на миграция към съседните урбанистични центрове.

     Сред специфичните цели на проекта е капитализиране на природното и архитектурно наследство чрез реализирането на извънкласни форми на обучение, които включват дейности за проучване и популяризиране на културни паметници и територии под защита в района на община Каварна.

     За целите на проекта се закупи озвучителната система ще се използва активно и от членовете на СИП-Журналистика. Озвучителната система е необходима  и за съхраняване живота на възпитаниците ни, тъй като при евентуални бедствени или аварийни ситуации би дала възможност за бърза и навременна реакция от страна на ръководството на учебното заведение.

     Обучението по СИП-Журналистика, СИП „Изобразително изкуство“, СИП „Краезнание – Яйлата“,  СИП „Краезнание – нос Чиракман“,  СИП „Краезнание – нос Калиакра“ – се проведе с ученици от V до VІІІ клас.Където учениците се обучаваха , занимаваха и дискутираха относно историческите забележителности.

Линк към цялата галерия със снимки

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"