Клуб “Екология“ - Пътуването на белия щъркел Таня

Детайли

24.04.2017г. - публична изява

Тема на изявата: - Пътуването на белия щъркел Таня

Занятието е посветено на 22.04 Световен ден на Земята.

Гости ръководството на училището, учителите по природни науки, ученици от други групи по проекта и техните ръководители, родители.

     В хода на занятието учениците се запознаха с миграционния път на щъркелите – Вия Понтика, като предварително изготвиха презентация и я представиха пред гостите.
      Презентацията беше изготвена като дневник на мигриращия бял щъркел Таня, която споделя своите преживявания по време на своето пътешествие при пътуването си в на рамките на един миграционен период. Вълнуващо преживяване, което даде пълна информация на гостите за миграцията на  този интересен вид птица.
Направиха постер на тема „Защитени територии в Приморска Добруджа“, които поставиха на видно място в училище, за да бъде видян от всички ученици. Изработиха птици от хартия.
      Занятието премина при голям интерес от всички, като гости и участници научиха много нови и непознати факти за териториите, на който живеем и видовото многообразие в тях.
   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"