Обучителни затруднения по БЕЛ в 4 клас - заключителна публична изява

Детайли

     На 06.06.2017 се проведе заключителната публична изява на учениците от 4 клас в групата по БЕЛ,  участващи в проекта "Твоят час". На нея учениците  запознаха гостите на събитието с делото на светите братя Кирил и Методий. Те бяха представени не само като книжовници, но и като християнски просветители, които чрез книгите правят възможно просвещаването на славяните с божествената светлина. Беше разяснено, че светите братя са подлагани на гонения страдания и изпитания, за да отстоят своето дело и да защитят правото на славяните на собствен литературен език. На изявата присъстваха ученици, учители и родители.

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"