Обучителни затруднения по Биология и Химия в 8 клас - заключителна публична изява

Детайли

      На 19. 06. 2017г. се проведе заключителната публична изява на клуба за обучителни затруднения по Биология и Химия в 8 клас.Темата беше "Човекът и заобикалящата го среда". Учениците направиха постерна изложба, с която показаха връзката"Човек - околна среда." Показаха влиянието на околната среда върху човешкото здраве. Доказаха, че човешкото тяло е една сложна биологична система, която се влияе от условията на околната среда, от начина на хранене и на живот. На мероприятието присъстваха ученици, учители и родители.


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"