Клуб "Ученически лидери" - Зключителна публична изява - ОБЩО СЪБРАНИE И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗРАБОТЕНИЯ ПРОЕКТО-УСТАВ

Детайли

     Работата на клуб "Ученически лидери" по проект "Твоят час" приключи  на 13.06.2017г. с Общо събрание на представители от V до ХІ клас, на което бе приет Устав на Училищния ученически съвет. Уставът бе изработен след анкетно проучване на очакванията на учениците в СУ „Ст. Караджа“ от дейността на УУС. След като бе изработен,  проекто–устава бе съгласуван с ръководството на училището. Общото събрание обсъди и прие статутът на УУС, по който съветът ще работи от следващата учебна година. В устава са регламентирани целите, дейностите, структурата на ученическия съвет и правата и задълженията на ученическите представители. Целта е чрез дейността си в УУС  учениците да станат равноправни партньори в живота и дейността на училището.  

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"