Предлагани дейности по интереси за 2017-2018г.

Детайли

      Желаещите да се запишат в избран клуб, трябва да попълнят анкета, която могат да получат от ръководителя на клуба, класния си ръководител или да изтеглят и разпечатат от ТУК

 

Клуб "Фотография"

Ръководител: Димитър Апостолов

Описание: Заснемане на различни макро и микро обекти. Заснемане на училищните дейности и дейностите на различните клубове. Работа с различни фотообработващи програми. Представяне на изложби от снимки.

 

Клуб "Приложни изкуства"

Ръководител: Елена Дончева Русева-Милкова

Описание: Развитие на уменията на учениците за работа с хартия, ножица, картон, природни материали. Създаване на проекти за украса на керамични съдове, кукерски маски, картички, табла, цветя от хартия, апликации. Усвояване на приложни техники. Развитие на наблюдателност, търпение, постоянство, сръчност, подобряване на фината моторика. Изграждане на естетически усет.

 

Клуб „Дизайн“

Ръководител: Ваня Амирова Лефтерова

Описание: Осмисляне на свободното време на учениците и развитие на творческите  им заложби. Развитие на въображението и фината моторика при децата. Оформяне на естетически  усет и творческа изобретателност.

 

Клуб „Хандбал“

Ръководител: Красимир Димитров Гецов

Описание: Развиване на физическите качества. Постигане на добра физическа форма. Развитие на качества и умения на спортист.

 

Литературен клуб „Слова български“

Ръководител:  Михаела Николова Михайлова

Описание: Запознаване на децата с литературата и приобщаването им към изкуството на словото. Заниманията са съобразени с възрастта на децата и посредством разнообразни литературни игри и инициативи обогатяват езиковия им запас, развиват сетивността им към словото. Запознават се с различни литературни жанрове. В процеса на работа децата ще творят сами. Наред с пряката работа се предвиждат срещи с детски автори, художници, издатели и др.

 

Клуб "Краезнание"

Ръководител:  Мариана Станкова Граматикова

Описание: Запознаване с историята на родния край. Провокиране на интерес към краезнанието. Изграждане на трайно отношение към проблемите, касаещи опазването на историческите и културните паметници.

 

Клуб "Екология"

Ръководител:  Марияна Василева Амирова-Демостенова

Описание: Учениците планират, организират и участват в дейности и акции с екологична насоченост. Ръководителят провежда екологични практикуми за изследване и мониторинг на естествени и изкуствени съобщества и по този начин изгражда у учениците умения и компетенции за научно-изследователска дейност. Освен това ще се организират учебни екскурзии с цел насърчаване интереса на учениците към природните науки, запознаване с биоразнообразието и изграждане на отговорно отношение към природата.

 

Клуб по гражданско образование "Ложа дисиденти"

Ръководител:  Адилина Валентинова Колишева

Описание: Съчетаване на теоретични познания с пряка работа в извънкласни проекти и социални инициативи.


Клуб  "Здравословен начин на живот"

Ръководител:  Лилия Николова Митева

Описание: Прилагане на основните принципи за един по-природосъобразен начин на живот. Създаване и изграждане на навици за здравословен начин на живот. Запознаване с основните правила за по пълноценен и здравословен начин на живот.

Клуб  "Забавна химия"

Ръководител:  Иванка Маринова Порожанова

Описание:  Забавни опити и упражнения с цел повишаване на интереса на учениците към химията. 

 

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"