Литературен клуб "Слова български" - заключителна публична изява

Детайли На 21-ви юни учениците от литературен клуб "Слова български" по проект "Твоят час" с ръководител Михаела Михайлова проведоха своята заключителна публична изява. Тя бе под формата на дискусия с тема "Ползите от четенето". Ученичката, която изпълняваше ролята на водещ, бе поставила задача всеки да помисли кое е любимото му художествено произведение и да обясни на останалите защо трябва да го прочетат, с какво би обогатило житейския им опит. Учениците дискутираха и въпроса дали е по-добре да четем на хартиен носител или на компютър. В края на дискусията се обединиха около идеята, че резултат от четенето е не само повишаването на интелектуалното равнище, а и развиване на умението от страна на четящия да става част от света, в който властват добротата и съвършенството.

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"