Клуб "Забавна химия" - заключителна публична изява

Детайли На 05.06.2018г. учениците от клуб "Забавна Химия" по проект "Твоят час" с ръководител Иванка Порожанова, проведоха своята заключителна публична изява под формата на открит урок. Темата на урока беше "Веществата и химични реакции в природата и практиката на човека". Учениците изработиха постери и презентации.Запознаха гостите с веществата необходими за човешкото здраве и тези, които са вредни. Апелираха, чрез постери, към съучениците си да опазват Земята чиста, защото тя е нашият дом. Гости на урока бяха родители и ученици от други клубове.


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"