Проведена публична изява на клуб "Компютърна графика и дизайн" по проект „Подкрепа за успех“

Детайли

На 24.06.2020г. от 13:30ч. се проведе публична изява на клуб "Компютърна графика и дизайн" по проект  „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.
Дейност 5 - Занимания по интереси.


Участници:
  • Учениците от клуб "Компютърна графика и дизайн"
  • Петя Георгиева - ръководител на клуба

Гости:
  • Емил Андонов – Директор
  • Елена Ташкова – Зам. Директор
  • Учители и ученици

Място:
  • Виртуална стая чрез платформа ZOOM

Какво се случи по време на събитието:
  • Учениците от клуба обсъдиха дейностите на клуба и представиха своите творби чрез специално подготвена за целта виртуална изложба /видео-презентация/. Отговаряха на зададени въпроси от гостите на събитието.


Виртуална изложба на учениците от клуб "Светът на компютрите":

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"