Проект "ОУД"

Покана за публична изява на клуб "Дигитален свят"

Покана за публична изява на клуб "Дигитален свят" по проект по Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“ по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Желаещите могат да се присъединят към виртуалната стая чрез платформа Zoom.
Прилагаме нужния линк и парола за това:


Hristo Kirov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Клуб "Дигитален свят" по проект ОУД
Time: May 15, 2020 01:30 PM Sofia

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9103762174?pwd=NkxxVVd1U25FK0swTHphUnFYQ1o3Zz09

Meeting ID: 910 376 2174
Password: su1234

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"