Проект "ОУД"

Проведена публична изява на клуб "Дигитален свят"

На 15.05.2020г. от 14:00ч. се проведе публична изява на клуб "Дигитален свят" по проект по Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“ по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Участници:
  • Учениците от клуб "Дигитален свят"
  • Христо Киров - ръководител на клуба

Гости:
  • Емил Андонов – Директор
  • Елена Ташкова – Зам. Директор
  • Учители и родители
  • Ученици от 8-11. клас

Място:
  • Виртуална стая чрез платформа ZOOM

Какво се случи по време на събитието:
  • Учениците от клуба обсъдиха наученото до тук и показаха някои от създадените от тях задачи и проекти по време на занятията. Отговаряха на зададени въпроси от гостите на събитието.

Връзки към част от разработките по време на проекта:
HTML уеб страници: https://sou-kavarna.com/oud/
Обща уеб страница създадена с WordPress: https://digitalworld.sou-kavarna.com/
   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"