Позиция:
гр. Каварна
Адрес:
Адрес: България, гр.Каварна, 9650, ул."България" №22

e-mail: sou_kavarna@abv.bg

Директор: Емил Андонов
GSM: 0888122193

Заместник-директор: Елена Ташкова
GSM: 0885002894

Заместник-директор: Миглена Димова
GSM: 0885706357

Главен счетоводител: Стелиaна Георгиева Маринова
Тел./Факс: 057082557

Касиер и домакин: Йорданка Петрова Атанасова
Тел./Факс: 057082557

Завеждащ административна служба: Венета Янакиева Кръстева
Тел: 057083247


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"