Позиция:
гр. Каварна
Адрес:
Адрес: България, гр.Каварна, 9650, ул."България" №22

Ел. поща: info-800082@edu.mon.bg

Директор: Емил Андонов
GSM: 0888122193

Заместник-директор: Елена Ташкова
GSM: 057082056

Заместник-директор: Миглена Димова
GSM: 0885706357

Главен счетоводител: Стелиaна Маринова
Касиер и домакин: Йорданка Атанасова
Тел.: 057082557

Завеждащ административна служба: Венета Кръстева
Тел: 057083247


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"