Обществен съвет

Председател:

Емилия Георгиева Иванова-Велкова

 

Членове:

Галя Йорданова Георгиева

Веселина Петрова Драганова

Надя Димитрова Трифонова

Таня Христова Славова

Иванка Донева Михайлова

Иво Славов Георгиев - началник отдел "ОСДС"

 

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"