Обществен съвет

Председател:

Евгени Цонков Чобабов
Севдана Костова Гавраилова

 

Членове:

Емилия Георгиева Иванова-Велкова

Галя Димитрова Иванова

Мая Денева Василева

Нина Красимирова Илиева

Зорница Дончева Матеева-Белчева

 

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"