Администрация

Детайли

Главен счетоводител:

   Стелиана Георгиева Маринова

           - Телефон/Факс: 0570 / 8 25 57

 

Касиер и домакин:

  Йорданка Петрова Атанасова

           - Телефон/Факс: 0570 / 8 25 57


Завеждащ административна служба:

  Венета Янакиева Кръстева

 

Ръководител на направление ИКТ:

  Христо Кирилов Киров

  Петя Георгиева Минчева-Тодорова


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"